okulista łódź piotrkowska ad

Miał ciągłe ciężkie zapalenie dziąseł i dwukrotnie miał ropień okołowodowy, który był leczony hospitalizacją, drenażem chirurgicznym i antybiotykami. Metody
Rekombinowany ludzki GM-CSF otrzymano z Immunex Corporation (Seattle) w ramach protokołu współczucia. Nasz protokół badawczy został zatwierdzony przez nasz Komitet ds. Badań Klinicznych oraz przez Immunex i uzyskano świadomą zgodę od podmiotów i ich rodziców. Rekombinowany ludzki G-CSF (Amgen, Thousand Oaks, CA) otrzymano z komercyjnej apteki.
GM-CSF podawano podskórnie dwa razy dziennie. Początkowe dawki u pacjentów i 2 wynosiły odpowiednio 500 .g i 250 .g na metr kwadratowy powierzchni ciała na dzień, w dwóch podzielonych dawkach. Po jednym miesiącu leczenia, Pacjent 2 miał uogólnioną reakcję pokrzywkową. G-CSF zastąpiono GM-CSF i podawano podskórnie, raz dziennie, w początkowej dawce 300 .g na dzień, a później na 150 .g na dzień; nie było dalszych reakcji pokrzywdzonych.
Studia kliniczne
Liczbę krwinek i badania szpiku kostnego wykonano przed rozpoczęciem podawania GM-CSF, a następnie w odstępach czasowych. Wartości chemii krwi, wskaźniki sedymentacji erytrocytów (uzyskane metodą Westergrena), testy na obecność krwi utajonej w kale oraz testy alfa1-antytrypsyny w kale (wskaźnik ubytku białek w stolcu) 20 uzyskano przed i podczas leczenia.
Badania radiograficzne
Badania kontrastu barkowego jelit i skanowanie brzucha z 111 wyznakowanymi białymi komórkami21 wykonano przed i jeden do dwóch miesięcy po rozpoczęciu leczenia. Ponieważ liczba neutrofilów pacjentów była niska, podczas skanowania wykorzystano białe komórki uzyskane od rodziców pacjentów.
Badania neutrofilów
Ponieważ liczba komórek przed leczeniem była niska, badania funkcji neutrofili przeprowadzono tylko podczas leczenia GM-CSF. Wytwarzanie nadtlenków mierzono w sposób opisany przez Babior et al., 22 chemotaksję za pomocą techniki agarozowej żelu 23 i zabijanie bakterii przez zliczanie kolonii po 24 i 46 godzinach. Absolutną liczbę neutrofili uznano za całkowitą liczbę pasm i segmentów.
Wyniki
Odpowiedzi kliniczne
Pacjent
Podczas pierwszych dwóch dni leczenia GM-CSF pacjent odczuwał ból w górnej części pleców i okolicy mostka oraz w miejscu wstrzyknięcia. Dawkę GM-CSF zmniejszono przez dwa dni, a ból ustąpił. Ból brzucha ustąpił całkowicie przed piątym dniem leczenia i nie nawracał. Stopniowo pacjent był w stanie zaprzestać nocnych infuzji składników odżywczych i suplementów diety oraz jeść nieograniczoną dietę. Jego apetyt i poziom energii wzrosły do punktu, który dotyczył jego rodziców. Jego waga wzrosła o 3,2 kg, a on zaczął ograniczać spożycie żywności, aby uniknąć nadmiernego przyrostu wagi. Jego stolce zmieniły się z luźnego na powstały podczas leczenia.
Pacjent 2
Pacjent 2 miał łagodny ból pleców i mostka w drugim i trzecim dniu podawania GM-CSF. Uszkodzenie błony śluzowej jamy ustnej, obecne na początku leczenia, ustąpiło w ciągu czterech dni. Dyskomfort w jamie brzusznej zniknął w ciągu dwóch tygodni i nie wystąpił ponownie. Jego apetyt znacznie wzrósł, a on był w stanie jeść nieograniczoną dietę i zaprzestać karmienia nocnego
[podobne: półpasiec czy jest zaraźliwy, sernik bananowy na zimno, wniosek o leczenie psychiatryczne bez zgody pacjenta wzór ]